logo-gemeente-sudwest-friesland

Parkeervisie Súdwest-Fryslân

Súdwest-Fryslan heeft mij gevraagd om te ondersteunen in een proces om een nieuwe parkeervisie op te stellen. De kern van het proces “Petear mei de Mienskip”​ zit hem in de serie goede gesprekken die de gemeente met verschillende belanghebbendengroepen wil voeren. De gemeente heeft voor ParkeerStrateeg gekozen vanwege de kennis en ervaring op het gebied […]

parkeergarage de boompjes

Tarieven lijken shopstopper

De binnenstad wint het duidelijk van online. Om deze voorsprong te behouden is het belangrijk dat binnensteden goed presteren op winkelaanbod, bereikbaarheid en sfeer & beleving. De steden die daarop het best gewaardeerd worden zijn Maastricht, Den Bosch en Haarlem. Prestaties op de P van parkeren zijn voor veel consumenten een doorn in het oog. […]

Hamer

Rechter vindt bijvullen parkeerautomaat niet in orde

Een Amsterdammer die de gemeente te slim af dacht te zijn door in een 10-cent-parkeergebied drie uur achter elkaar een 10-centskaartje te kopen, heeft terecht een parkeerboete ontvangen. Dat oordeelde de rechter vorige week in een rechtszaak die de parkeerder tegen de gemeente had aangespannen. De Amsterdammer parkeerde zijn auto in de Van Woustraat waar […]

Hamer

Overname parkeerkaartje: naheffingsaanslag

De Rechtbank Gelderland heeft onlangs geoordeeld dat het overnemen van een parkeerkaartje kan leiden tot het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Volgens de rechtbank vormt elk parkeren van een auto een afzonderlijk belastbaar feit. Voor ieder belastbaar feit is parkeerbelasting verschuldigd. De Gemeentewet biedt gemeenten de mogelijkheid om parkeerbelasting te heffen. Betaling van de verschuldigde […]

20110531 vierkant logo internet

Kamer verdeeld over betalen per minuut

Ik schreef er op 15 augustus 2013 al over: “betalen per minuut gaat de parkeerder geld kosten”. Dat was naar aanleiding van het wetsvoorstel dat Attje Kuiken van de PvdA indiende om gemeenten te verplichten om het betalen voor parkeren per minuut mogelijk te maken. Ik noemde toen vooral technische argumenten waarom je deze verplichting […]

20110531 vierkant logo internet

Toch BTW-heffing in parkeergarage zonder slagboom

Sinds 1 januari 2015 worden gemeentelijke parkeergarages en terreinen met uitsluitend kentekenregistratie in de btw-heffing betrokken. Om oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven tegen te gaan, heeft het ministerie van Financiën artikel 3 van de uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 op dit punt aangepast (Staatscourant 2014, nr. 36880). Tot 2015 viel parkeren alleen onder de BTW-heffing als er […]