Communiceren in Parkeren

Communiceren in parkeren kan soms lastig zijn. Wat wil je als de meeste maatregelen om parkeren goed te regelen de parkeerder vooral geld gaan kosten. Ik adviseer altijd om bij elk smeulend vuurtje zo snel mogelijk met verschillende belanghebbenden de dialoog aan te gaan over het vraagstuk en over de mogelijke antwoorden daarop. Gisteren las ik een artikel in Binnenlands Bestuur dat daar over ging. Dat artikeltje gaat over transparantie, maar toch…

Mijn eerste reactie bij het lezen van het artikel is: “wie is John Bijl?”. Waarschijnlijk is dat met eenzelfde emotie als waarmee John zich afvroeg wie Ronald de Jong is. Na enig speurwerk kom ik er achter dat John Bijl schrijver is van het boek “Mystery Burger”. Het boek wordt als volgt omschreven: Magazine Binnenlands Bestuur zette sinds begin 2012 iedere week een Mystery Burger op de tribune om te bekijken wat er mis ging en om tips te geven voor verbetering. Mystery Burgers Kemal Rijken en John Bijl doorkruisten het hele land en schreven in totaal 85 columns, waarin zaken als voorzitten, interactie, miscommunicaties en kaders stellen aan bod komen. Alle stukken zijn nu gebundeld in dit boek, en zijn voorzien van extra duiding en uitleg over de meest fundamentele onderdelen van het raadsdebat.

communicatieklimaatNa het lezen van het artikel hou ik een vreemde smaak over. Ik kom in verzet tegen de schrijver. Dit is precies de niche waarin ik opereer en ik neem in mijn gedachten de wethouder én de onbekende Ronald de Jong in bescherming. Wat weet John Bijl nu van de voorgeschiedenis? Ik maak me nota bene boos om minimaal drie koeien van schrijf- en spellingfouten. Op het moment dat blijkt dat dit een hoofdstuk uit een boek is, relativeer ik het een en ander. Misschien was het handig geweest als Binnenlands Bestuur inleidend had verteld waar het hier om gaat.

Anderzijds raakt de opinie van John Bijl wel de kern: ga de dialoog op tijd aan en deel informatie die je hebt zo vroeg mogelijk. Op de “communicatiemarkt” (zie figuur) bevinden we ons bij voorkeur in kwadrant één. Uit de respons op de enquête blijkt dat het onderwerp leeft en ik verwacht dat de behoefte om te informeren bij de gemeente ook manifest is. Zo niet dan dalen we af naar kwadrant vier. Op dat moment wordt een open dialoog ineens een stuk moeilijker.

Voor nadere informatie over een te volgen communicatiestrategie: bel me gerust!