Kennisoverdracht

ParkeerStrateeg verzorgt ook trainingen en workshops over parkeren

We hebben enkele inleidende trainingen, trainingen die ingaan op strategische beleidsvorming (enforcement, engineering en education) en trainingen die over organisatie en exploitatie gaan. In globale zin komt het hier op neer:

drie ees

Grondslagen

 • Inleiding strategievorming
 • Inleiding parkeerbeleid
 • Inleiding wettelijk kader parkeren

Enforcement

enforcement

 • Toestaan en verbieden;
 • Vraag en aanbod;
 • Gemeentelijke besluitvorming en regelgeving;
 • Opstellen verordeningen en besluiten (workshop);

Engineering

engineering

 • Straatparkeren en parkeergarages
 • Parkeerrechten (ICT)
 • Bebording en markering

Education

education

 • Gedrag
 • Communicatieklimaat
 • Communicatieplan en communicatiemiddelen

 Organisatie

 • Parkeerorganisatie
 • Controle en handhaving
 • Parkeerexploitatie

Elke combinatie van trainingen is mogelijk en op die manier kan elke professional op maat getraind worden. Of het nu iemand is die met beleid, wetgeving, techniek, creativiteit, communicatie of geld te maken heeft, in goed overleg bied ik maatwerk.

Alle combinaties van deelnemers zijn mogelijk. Ik kijk niet naar de capaciteiten van de individuele deelnemer maar meer naar de dynamiek van de groep. Een groep deelnemers hoeft niet afkomstig te zijn van één opdrachtgever. Als drie gemeenten uit dezelfde regio aan de trainingen willen deelnemen, dan kan dat. Als een projectteam met een stedenbouwkundige, projectontwikkelaar, planoloog en ontwerper zich wil verdiepen in de materie, dan richten we de training daarop in.

Voor meer informatie kunt u altijd even contact met me opnemen. Ik maak graag een afspraak.

 

20100809 parkeerstrateeg_logo mail